मध्य-पूर्विया थारू भाषा शब्दकोषमा शब्द खोजी गर्नुहोस्।

books1

शब्द खोज्नको लागि दाँया रहेको कोष्टमा टाइप गर्नुहोला।

मध्य-पूर्विया थारू, नेपाली वा अङ्ग्रेजी शब्द खोज्न सक्नु हुन्छ। तपाईँको कीबोर्डमा कुनै अक्षर टाइप गर्न सक्नुभएन भने माथि रहेको अक्षरहरूलाई क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ।

[Tip: you can ignore the Languages and Parts of Speech drop-down boxes - they are for advanced searches]

ब्राउज कोचिला – नेपाली